روز یکشنبه 4 مهر ماه جلسه ای با حضور مسئولان مرکز فاوا و شرکت گروه نرم افزاری پارت برگزار گردید که در این جلسه مسئولان به بحث و گفتگو جهت تعاملات هرچه بهتر با یکدیگر پرداختند و در آخر مسئولان شرکت پارت از مرکز داده بازدید کردند.

۲۰۲۱۰۹۲۶ ۱۳۱۴۴۸

IMG 20210