انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1400 از تاریخ شنبه 13 لغایت 18 شهریور ماه با تلاش همکاران مرکز فاوا با موفقیت و رضایتمندی انجام گرفت.

WhatsApp Image 2021 09 11 at 09.37.54 1