بر اساس دومين نتايج نظام وبومتریک در سال 2021، دانشگاه فردوسي مشهد رتبه 7 در ميان دانشگاه‌هاي كشور، رتبه 188 در آسيا و رتبه 876 را در جهان به خود اختصاص داده است. بر اساس اين نتايج،‌ رتبه دانشگاهمان نسبت به نتايج ارزيابي اين نظام در شش ماهه اول سال 2021،‌ در سطح كشور 2 پله صعود و در جهان 6 پله صعود اما در آسيا 14 پله نزول داشته است.

 

نظام بين‌المللي وبومتريك يكي از مهمترين نظام‌هاي ارزيابي وب­سايت دانشگاه­ها مي‌باشد كه از طريق 3 شاخص قابليت مشاهده ديگران (وزن50%)، فايل‌هاي قابل دسترسي (وزن 10%) و برتري (وزن40%) دانشگاه‌هاي جهان را مورد رتبه‌بندي قرار داده و هر شش ماه يكبار نتايج ارزيابي خود را منتشر مي‌نمايند.

معرفي و نتايج تفصيلي شش ماهه دوم (جولاي) سال 2021 اين نظام در پيوست ارائه شده‌ است.

pdf icon