جلسه هیات امنا دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی در سالن شورای مرکز فاوا دانشگاه فردوسی مشهد روز سه شنبه۱۲مرداد۱۴۰۰ برگزار گردید.

photo 2021 08 03 11 08 03

photo 2021 08 03 11 08 09