آقاي دكتر محسن كاهاني، استاد گروه مهندسي كامپيوتر و رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسي مشهد به عضويت كميته تخصصي استاني طرح نشاني استاندارد مكاني ملي (GNAF) منصوب شدند.

در بخشي از حكم معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضوي براي آقاي دكتر كاهاني آمده است: «اميد است با اتكا به خداوند متعال و بهره‌گيري از توان خود و مجموعه براي اجراي بهينه و اثربخش اين طرح، مزاياي مربوطه از جمله برقراري ارتباط بين پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود، استفاده وسيع‌تر از اطلاعات مكاني و مديريت داده‌ها و خدمات، تبادل اطلاعات در حوزه‌هاي مختلف و كاهش هزينه‌هاي نهادها در ارائه خدمات و همچنين ترويج فرهنگ استفاده از آدرس استاندارد ملي در ميان شهروندان متوجه استان شود».