روز شنبه 2 مرداد 1400 جلسه ای با موضوع "تحویل سامانه دانشجویان بین الملل" در فضای باز مرکز فاوا با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

photo 2021 07 24 10 48 25photo 2021 07 24 10 48 25 2photo 2021 07 24 10 48 25 3