بیست و یکمین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاههای فردوسی مشهد و صنعتی قوچان روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ از ساعت ۱۳ تا ۱۶ با شرکت آقایان دکتر شریعتی نیاسر رییس محترم کمیسیون دایمی، دکتر کافی رییس محترم دانشگاه فردوسی مشهد، مهندس رضایی معاون مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه، دکتر آقاجانی نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر اعضای حقوقی و حقیقی کمیسیون دایمی بصورت مجازی-حضوری در محل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه برگزار گردید.
در این نشست لوایح پیشنهادی در مورد اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹, بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰, ساختارسازمانی، جابجایی اعتبارات، اساسنامه پارک علم و فناوری دانشگاه، تعیین تصویب دستورالعمل پرداخت حق الزحمه محققین و مصاحبه گران هسته گزینش و سایر امور جاری دانشگاهها مطرح و پس از بحث و بررسی در هر مورد تصمیم گیری شد.

DSC00113

DSC00115

DSC00118

DSC00121

DSC00130

omaDSC00144