ششمین نشست مدیران فناوری اطلاعات و یاد گیری الکترونیکی دانشگاه های برتر با رویکرد تعامل بهتر و بیشتر بین دانشگاه ها با حضور دکتر حسینی سنو روز سه شنبه 11 خرداد ماه ساعت 19:30 برگزارگردید.

WhatsApp Image 2021 06 02 at 12.44.21

جلسه ششم دانشگاهها