در راستای جذب نیرو برای پست های "کارشناس فنی سیستم های اطلاعاتی" و "کارشناس نگهداری و توسعه سرور" مرکز فاوا جلسه مصاحبه از افرادی که رزومه شان را ارسال کرده بودند روز سه شنبه 4 خرداد ماه هم به صورت حضوری و هم مجازی برگزار گردید.

 

۲۰۲۱۰۵۲۵ ۰۹۱۵۳۷۲۰۲۱۰۵۲۵ ۰۸۵۹۳۳

12