شیوع ویروس کرونا در کشور شرایط ویژه‏ای را خصوصا در زمینه ارائه خدمات مجازی به وجود آورد. در این راستا مرکز فاوای دانشگاه فردوسی نیز تلاش و پشتکار فراوانی در جهت ارائه خدمات با کیفیت به اساتید و دانشجویان نموده است. با نزدیک شدن ایام امتحانات و تصمیم دانشگاه مبنی بر برگزاری تمامی امتحانات به صورت مجازی، فصل تازه‏ای در ارائه خدمات توسط مرکز فاوا گشوده شد.

با توجه به تجربیات پیشین در زمان تعطیلات کرونا و انجام تست‏های مختلف شبیه سازی شرایط واقعی آزمون ها، زیر ساخت برگزاری امتحانات مجازی به صورت زیر طراحی شد. استفاده از منابع سروری و سخت افزاری بیشتر برای قدرتمند ساختن معماری توزیع شده موجود برای سایت vu و پیکربندی متفاوت سرویس های نرم افزاری را می‏توان از نقاط قوت این زیر ساخت برشمرد. ساختار توزیع شده سایت vu در شکل 1 نمایش داده شده است.

9

شکل1. ساختار توزیع شده سامانه آموزش مجازی vu در ایام امتحانات

با وجود آمار بالای ترافیک استفاده از سایت آموزش مجازی در ایام امتحانات و ارائه همزمان خدمات تحویل فایل‏ها، تکلیف‏های درسی و سایر خدمات آموزش مجازی، رضایتمندی اساتید و دانشجویان از سرعت و کیفیت خدمات نشان از موفقیت پیاده سازی این زیرساخت دارد. از تعداد 7964 آزمون برگزار شده در نیم‏سال اول تحصیلی در سایت vu، تعداد 3045 آزمون در بازه امتحات پایان ترم برگزار شده است. نمودارهای شکل 2 و 3 به ترتیب نمایش دهنده تعداد دانشجویان شرکت کننده در آزمون‏ها و تعداد آزمون های برگزار شده در روزهای بازه امتحانات پایان نیم‏سال تحصیلی می‏باشد.

10

11