جلسه شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات (شورای فاوا) روز دوشنبه6 بهمن ماه 1399 بصورت مجازی و با حضور رئیس محترم دانشگاه و معاونت های محترم fصورت مجازی برگزار گردید

در ابتدا ریاست مرکز فاوا گزارشی از عملکرد این مرکز ارائه دادند و در ادامه به دستور جلسه پرداخته شد.

دستور جلسه:

  • بررسي روند برون سپاري سامانه ها
  • بررسي فناوري ميز كار مجازي (ريموت دسكتاپ)
  • گزارش جلسه فاواي دانشگاههاي سطح يك
  • گزارش نحوه انجام انتخاب واحد نيمسال دوم
  • سياست گذاري نحوه توسعه شبكه بيسيم دانشگاه