جلسه شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات (شورای فاوا) روز دوشنبه8 دی ماه 1399 بصورت مجازی و با حضور رئیس محترم دانشگاه و معاونت های محترم برگزار گردید

در ابتدا ریاست مرکز فاوا گزارشی از عملکرد این مرکز ارائه دادند و در ادامه به دستور جلسه پرداخته شد.

دستور جلسه:

 • ارائه گزارش‌ فعالیت‌های عمده
  • فعالیت‌های ویژه مرتبط با آموزش مجازی
  • فعالیت‌های مرتبط با سامانه‌های کاربردی
  • فعالیت‌های مرتبط با زیرساخت شبکه
  • فعالیت‌های مرتبط با پ‍شتیبانی خدمات فاوا
  • دلایل نیاز دانشگاه به اضافه‌کار در مرکز فاوا
  • بررسي ارتقای سخت‌افزاري سرویس‌ دهنده‌های قديمي
 • بررسي درخواست خدمات تلفن VoIP از سوي شركت‌ها
 • بررسی سامانه گذر و TVRO3
 • وضعیت برون‌سپاری فرایندها
 • تعمیم اتصال به سرویس دامنه دانشگاه برای تمامی رایانه‌ها (کارکنان و اعضای هیات علمی)