نشست سیاست‌گذاری مناطق فاوا وزارت علوم، تحقیات و فناوری با حضور آقای دکتر معینی، مدیرکل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت عتف و دبیران مناطق 10 گانه فاوا در روز پنج‌شنبه 6 آبان 1395 در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این نشست ابتدا دکتر لگزیان معاون طرح و برنامه دانشگاه، ضمن خوش‌آمدگویی به میهمانان، بر لزوم کاربست سامانه‌های اطلاعاتی در سطح مدیران ارشد برای مدیریت پویا و کارآمد در حوزه‌های دانشگاهی تاکید نمود.

وی در این مورد گفت: سامانه‌های اطلاعات مدیریت و مانند آن‌ها زمینه‌ساز مناسبی برای گذار از مدیریت سنتی به مدیریت مبتنی بر اطلاعات و دانش است.

دکتر لگزیان افزود: دانشگاه‌های مختلف می‌توانند با هم‌افزایی و تکیه بر نقاط قوت و تجربیات ارزنده، پیاده‌سازی و استقرار سامانه‌های اطلاعاتی را تسریع نمایند.

در ادامه دکتر کاهانی، مدیر مرکز فاوا دانشگاه، ضمن معرفی فعالیت‌های دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه فاوا، به سوال‌های حاضران در مورد چگونگی کاربست مدیریت یکپارچه و تولید سامانه‌های جامع و یکپارچه در این حوزه پاسخ دادند.

دکتر معینی، مدیرکل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز ضمن تشکر از میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برای برگزاری نشست شورای سیاستگذاری مناطق، گفت: حضور در دانشگاه فردوسی مشهد از 2 جنبه دارای اهمیت است، اول این که این دانشگاه دبیر منطقه 9 می‌باشد و همچنین دبیر آن نیز به عنوان دبیر دبیران مناطق در شورای عالی وزارتخانه عضویت دارند.

وی افزود: تلاش ما این است که با همکاری مرکز هیات‌های امنا وزارتخانه، مصوبات مرتبط با فاوا را با جدیت بیشتری پیگیری نمائیم.

در ادامه این نشست ضمن مرور فعالیت‌های مناطق، پیشنهادهایی برای پیگیری در سطح شورای فاوا وزراتخانه در جهت گسترش سامانه‌های اطلاعاتی در دانشگاه‌ها تصویب گردید.