آقای دکتر فریبرز رحیم نیا معاون محترم برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه، به همراه آقای دکتر پویا مدیر محترم منابع انسانی و تحول سازمانی دانشگاه روز یکشنبه 27 مهر ماه 1399 از مرکز فاوا دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز فاوا، دکتر رحیم نیا از نزدیک شرایط  مرکز فاوا را بررسی نمود و با بازدید از اتاق همکاران از زحمات آنان قدر دانی کرد.

ایشان در این بازدید  بر رعایت نکات بهداشتی و ضد عفونی محیط به صورت مداوم و مواردی که توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا برای جلوگیری از شیوع این ویروس منتشر شده است تاکید کرد.

در این بازدید آقای مهندس باقری رئیس اداره زیر ساخت و شبکه  شرح مختصری از عملکرد مجموعه دیتا سنتر برای آقای دکتر رحیم نیا بازگو کرد.

photo 2020 10 18 13 35 39

photo 2020 10 18 13 35 53

photo 2020 10 18 13 36 04

 photo 2020 10 18 13 36 00