مرکز فناوری اطلاعات شرکت ایران خودرو خراسان طبق درخواستی خواهان بازدید از server room مرکز فاوا شدند .

این بازدید با حضور سه نماینده از این شرکت در تاریخ 23 مرداد ماه انجام شد، هدف از بازدید یادگیری و الگو برداری در اجرای پروژه مشابه بوده است.

 IMG 20200813 100630

IMG 20200813 094350

20200813 092830