در دهمین نشست مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی منطقه 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که به میزبانی دانشگاه سمنان در روز پنج‌شنبه 2 اسفند 1397 برگزار شد، دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز فاوا دانشگاه به عنوان دبیر منطقه 9 مدیران فاوا به مدت 2 سال دیگر انتخاب شدند.

این جلسه با حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نمایندگان دانشگاه‌های عضو از 4 استان خراسان‌های رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان برگزار شد و با رای اعضا، دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیر و دانشگاه خیام به‌عنوان قائم‌مقام منطقه 9 انتخاب شدند.