رئيس محترم دانشگاه طي نامه‌اي به تمامي معاونت‌ها، دانشكده‌ها و واحدها، بند سوم صورتجلسه صورتجلسه مورخ 1398/11/21 شوراي راهبري فاوا دانشگاه را ابلغ نمودند. در نامه آقاي دكتر محمد كافي آمده است:

با سلام و آرزوي سلامتي و قبولي عبادات، ذيلاً بند سوم از مصوبات شوراي راهبري فاوا مورشخ 98/11/21 ابلاغ مي گردد تا ضمن ابلاغ به همكاران مرتبط، نظارت مؤثر بر رعايت آن اعمال فرمايند.

«مجددآ تصويب و تأكيد شد كه لازم است كليه نهادهاي دانشگاه براي تأمين نيازهاي خود در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، از راه حلي استفاده كنند كه مركز فاوا جهات فني آن را بررسي و تصويب كرده باشد. لذا بايد پيش از خريد يا سفارش هر گونه نرم افزار يا سخت افزار، موافقت مركز فاوا اخذ شود و منطبق بر مجوز و مشاوره فني آن اقدام گردد. لازم است مركز فاوا بررسي درخواستهاي كلان را به شوراي راهبري فاوا ارجاع دهد.»