خانم مهندس مهدیه کشمیری، مسوول واحد شبکه و ارتباطات مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه به‌عنوان كارمند نمونه حوزه معاونت طرح و برنامه انتخاب شد.