قالب جديد وب‌گاه اصلي دانشگاه رونمايي شد. در مراسمي كه با حضور آقاي دكتر كافي، رئيس محترم دانشگاه در روز چهارشنبه 4 شهريور 1394 و به مناسبت هفته دولت برگزار شد از قالب جديد وب‌گاه اصلي دانشگاه فردوسي مشهد رونمايي شد.