دانشگاه فردوسي مشهد در هشتمين دوره جشنواره وب ايران موفق به كسب رتبه برگزيده در بخش «دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي» شده است.

شاخص‌هاي ارزيابي اين جشنواره به قرار زير مي‌باشد.

محتوا (Content)
ساختار و مسير (Navigation)
طراحي ديداري (Visual Design)
كاركرد (Performance)
تعامل (Interactivity)
تجربه كلي (Overall Experience)

طراحي قالب جديد و پوياي وب‌گاه اصلي دانشگاه كه با بهره‌مندي از استاندارهاي نوين طراحي صفحات وب صورت گرفته است سهم قابل توجهي در اين توفيق داشته است. اين قالب كه با همكاري مديريت روابط عمومي و مركز فاوا دانشگاه و شركت خصوصي اسپيرال پياده‌سازي شده است از شهريورماه سال جاري در حال بهره‌برداري است.

قالب ديگر وب‌گاه‌هاي دانشگاه (معاونت‌ها و دانشكده‌ها) نيز تدريجاً مشمول اين ارتقا خواهد شد هم اكنون اين امر در خصوص پايگاه خبري دانشگاه، سامانه 118 ، معاونت اداري و مالي، مركز فاوا و دانشكده مهندسي محقق شده است.