با هدف امکان تصدیق گواهی‌نامه‌‌های موقت دانش‌آموختگی دانشگاه فردوسی مشهد، کد یکتای اعتبارسنجی بر روی این گواهی‌نامه‌ها صادر و چاپ می‌شود.

این کد به صورت رمزینه پاسخ سریع (QR Code) می‌باشد و هر شخصی با اسکن آن توسط گوشی‌های هوشمند می‌تواند اصل گواهی‌نامه را مشاهده نموده و با نسخه در اختیار مطابقت دهد.

این فرایند الکترونیکی توسط مرکز فاوا و مدیریت آموزش دانشگاه فردوسی مشهد طراحی و پیاده‌سازی شده است و از نیم‌سال اول سال تحصیلی 1398-1397 بر روی گواهی‌نامه‌‌های موقت دانش‌آموختگی صادر می‌شود.