در دهمین نشست مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی منطقه 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که به میزبانی دانشگاه سمنان در روز پنج‌شنبه 2 اسفند 1397 برگزار شد، دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز فاوا دانشگاه به عنوان دبیر منطقه 9 مدیران فاوا به مدت 2 سال دیگر انتخاب شدند.

این جلسه با حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نمایندگان دانشگاه‌های عضو از 4 استان خراسان‌های رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان برگزار شد و با رای اعضا، دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیر و دانشگاه خیام به‌عنوان قائم‌مقام منطقه 9 انتخاب شدند.

دکتر سیدامین حسینی‌سنو، رئیس مرکز فاوا دانشگاه و دبیر منطقه 9 در این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های دبیرخانه گفت: تلاش‌های بسیاری برای هم‌افزایی تاکنون در منطقه 9 انجام گرفته است، که با همکاری اعضا این تلاش‌ها ادامه خواهد داشت.

منطقه 9 مدیران فاوا دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی شامل 33 عضو شامل دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، و پارک‌های علم و فناوری استان‌های خراسان‌های رضوی، شمالی و جنوبی و سمنان می‌باشد.

971205