دسترسی به پایگاه‌های استنادی از طریق سامانه پاد

دسترسی به برخی پایگاه‌های استنادی از طریق سامانه پاد فراهم شد. کاربران می‌توانند از طریق میز کار شخصی در این سامانه به پایگاه‌های استنادی Scival، Reaxys، Mathscinet، Cabdirect، ESI، JCR، WOS، Scopus و Hein دسترسی داشته‌باشند.

برای دسترسی به این پایگاه‌‌ها ورود از طریق شبکه دانشگاه و میز کار پاد، و اتصال اینترنت (هات اسپات) الزامی است. راهنمای کامل دسترسی به پایگاه‌ها، در میز کار پاد / منوی پایگاه‌های استنادی قرار گرفته است.

این امکان جدید با همکاری مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی و مرکز فاوا دانشگاه طراحی و پیاده‌سازی شده است.