انتخاب خانم مهندس جعفرخانی به‌عنوان کارمند منتخب مرکز فاوا

خانم مهندس شبنم جعفرخانی، کارشناس مسوول سامانه‌های کاربردی مرکز فاوا به عنوان کارمند منتخب مرکز انتخاب شد.

مراسم تجلیل از کارکنان منتخب دانشگاه فردوسی مشهد روز سه‌شنبه 14 شهریور برگزار شد که در طی آن کارکنان منتخب دانشگاه از جمله مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی شدند و از آنان تقدیر به عمل آمد.