امكان امضاي الكترونيكي احكام كارگزيني اعضاي هيات علمي و كاركنان محترم دانشگاه در پرتال پويا پياده‌سازي و اجرا شد.

امضاي احكام كارگزيني پيش از اين به صورت فيزيكي توسط ذي‌نفعان امضا مي‌شد كه با امكان جديد امضاي الكترونيكي و با توجه به تعدد اعضاي هيأت‌علمي و كاركنان، به غير از سهولت مديريت و انجام كار، باعث صرفه‌جويي در زمان، مكاتبات و تردد اعضا شده است.

كليه اعضاي محترم هيات علمي و كاركنان محترم دانشگاه مي‌توانند با مراجعه به پرتال پويا، لبه‌ي اداري، منوي اطلاعات پرسنلي و زيرمنوي احكام كارگزيني، در بالاي صفحه احكام، گزينه «بارگزاري امضاي الكترونيكي» را مشاهده نمايند. راهنماي استفاده از اين امكان در فايل پيوست قابل دسترسي است.

pdf icon