به منظور ثبت و مدیریت اسناد حقوقی دانشگاه، این سامانه طراحی و پیاده‌سازی شده است. کارشناسان مربوطه می‌توانند انواع مختلفی از سند حقوقی را با مشخصات و فایل‌های پیوست، ثبت کنند.

 pdf icon