به استحضار كاربران محترم دانشگاه مي رساند که به منظور انجام تعمیرات ضروری در زیرساخت شبکه دانشگاه در تاریخ سه شنبه 97/10/18 از ساعت 14:30 به مدت حدود 4 ساعت، کلیه خطوط تلفنی ، سامانه های الکترونیکی دانشگاه اعم از اینترنت، سدف، پویا، آموزشهای الکترونیک، وبگاهها و سامانه های اطلاع رسانی ... در دسترس نخواهند بود.
ضمن پوزش از دانشگاهیان معزز، شایان تأکید است که برای کاهش زمان یاد شده، حداکثر تلاشها مصروف خواهد گردید.

نمودار مصرف اینترنت دانشگاه