قابل توجه كاربران محترم اينترنت دانشگاه: چنانچه از فيلترشكن براي اتصال به برخي از سايتها استفاده ميكنيد،حتما به اين نكته توجه بفرماييد كه احتمال افزايش مصرف شارژ شناسه اينترنت شما در صورت استفاده از فيلترشكن وجود خواهد داشت.

نمودار مصرف اینترنت دانشگاه