مطالب

پروژه های در حال انجام

 

پروژه های در حال انجام

 

 

b001 فصل پنج: مديريت دانش

 

رديفعنوان پروژهشرح مختصرضرورت
1 ذخيره‌سازي اطلاعات پرونده‌هاي پرسنلي و دانشجويي اسکن و ذخیره سازی اطلاعات کارکنان و دانشجویان اعم از بازنشسته و شاغل و فارغ التحصیل و در حال تحصیل برای سهولت دسترسی ،کاهش هزینه ها و فضای نگهداری ،افزایش ضریب امنیت اطلاعات و...

وجود پرونده بیش از 70 هزار دانشجو و 6 هزار پرسنل و کمبود فضا ونیرو برای نگهداری

2 طراحي سايت واحدها و دانشكده‌ها طراحي جديد سايت واحدها و دانشكده‌ها به طوري كه خود قابليت تغيير آيتم‌ها را داشته باشند با توجه به گسترش روز‌افزون فرهنگ اطلاع‌رساني از طريق سايت وب و درخواستهاي مكرر دانشكده‌ها و واحدها مبني بر ارایه اطلاعات جديد و به روزرساني آنها نياز به ايجاد ساختاري كه افراد مسئول دانشكده‌ها و واحدها خود بتوانند اين خواسته را مديريت نمايند ضروري است.

 

b001سایر فصول