واحد پشتیبانی

واحد پشتیبانی

واحد پشتيباني عهده‌دار هماهنگي و ساماندهي به پشتيباني سخت‌افزاري ونرم‌افزاري تجهيزات رايانه‌اي دانشگاه و نظارت بر تهيه آن‌ها است.

شرح وظایف
 

-         ارايه مشاوره در امور فني و پشتيباني
-         كنترل و نظارت بر خريد تجهيزات رايانه‌اي
-         تحقيق و كارشناسي در خصوص فناوري‌هاي سخت‌افزاري جديد و مورد نياز دانشگاه
-         تحقيق در مورد تعمير و پشتيباني تجهيزات جديد و خاص
-         تعميرات و پشتيباني تجهيزات رايانه‌اي مركز و آن بخش از تعميرات دانشكده‌ها كه در محل قابل انجام نباشد
-         مراجعه به دانشكده‌ها در مواقع ضروري و رفع نياز آن‌ها در محل
-         كمك به جذب نيروهاي متخصص امور رايانه مورد نياز دانشكده‌ها (شناسايي افراد مستعد، مصاحبه اوليه، معرفي)
-         ارتباط و هماهنگي‌هاي لازم با متصديان امور رايانه دانشكده‌ها و واحدها
-         اطلاع رساني به كاربران شبكه در خصوص شناسه‌ها، سرويس‌ها و پاسخگويي به مراجعات آن‌ها
-         مستندسازي فعاليت‌ها و تهيه گزارش‌هاي مورد نياز
-         مطالعه و ارزيابي فعاليت‌هاي انجام شده اعضاي واحد به منظور انجام اصلاحات لازم و ارتقاء دانش فنی و علمی آن‌ها
 

  
عناوين اهم فعاليت‌هاي انجام شده در واحد
 

-         كنترل خريد تجهيزات رايانه‌اي و تقويت، تسريع، و تسهيل روند مشاوره فني

-         پشتيباني عمليات تامين تجهيزات بصورت انبوه در مقاطع مختلف
-         طراحي و اجراي فرآيند تهيه شناسنامه براي تجهيزات رايانه‌اي دانشگاه
-         تعريف و تحليل و نيز اصلاح سيستم پشتيباني و تعميرات و معرفي آن به دانشكده‌ها
-         توسعه و تجهيز كارگاه تعميرات سخت‌افزاري بصورت تدريجي و متناسب با شرح وظايف
-         مطالعاتي درخصوص مديريت هوشمند تأسيسات ساختماني(BMS)
-         مطالعه جامع موضوع نظارت تصويري و انجام پروژه نظارت تصويري پرديس و ارايه مشاوره به پروژه‌هاي محلي دانشكده‌ها
-      مطالعه جامع تجهيزات RFID و عملياتي كردن آن براي كنترل تردد افراد و خودروها و استقرار نمونه‌هايي در مركز كامپيوتر و نيز دانشكده مهندسي
-         بررسي VOIP و استقرار يك نمونه
-         تهيه و استقرار متن اوليه سايت مركز كامپيوتر (its.um.ac.ir)
-         بررسي نحوه محافظت تجهيزات شبكه از خطرات صاعقه و اعمال تغييرات مورد نياز
-         بازسازي شبكه برق سرورها و گسترش محدوده تحت پوشش و نصب و راه‌اندازي ژنراتور اختصاصي مركز

 


 
گزارش مختصر
 
 
 
سال تعداد مشاوره فني تعداد تعميرات پذيرش شده
1379 100 260
1380 130 1246
1381 277 998
1382 167 790
1383 174 950
1384 193 1166
1385 160 740
1386 60 280