مطابق روال گذشته مرکز فاوا، مراسم تبریک تولد برای کارمندان متولدین آذر ماه در تاریخ 2 آذر در محوطه مرکز فاوا با حضور ریاست محترم مرکز و همکاران گرامی برگزار گردید.

photo 2022 11 23 12 05 20

طبیعت زیبا محوطه مرکز فاوا در فصل پاییز:

photo 2022 11 23 12 24 27

photo 2022 11 23 12 24 27

photo 2022 11 23 12 24 27

photo 2022 11 23 12 24 27