مطالب

نمایش # 
انتشار كتاب الكترونيكي «راهنماي استقرار زيرساخت ابري مبتني بر سامانه OpenStack»
رونمايي از قالب جديد وب‌گاه اصلي دانشگاه
كسب عنوان كارمند نمونه توسط خانم مهندس کشمیری
شکل گیری کمیته راهبری MIS در دانشگاه فردوسی مشهد
امکان خرید شارژ اینترنت مازاد بر سهمیه (VPN) از طریق پرتال پویا
اعطای جایزه فاب نقره‌ای به پایگاه اشتراک دانش دانشگاه فردوسی مشهد
تغییر تصادفی صفحه خروج از Webmail دانشگاه فردوسی مشهد
موفقیت سامانه پاد دانشگاه فردوسی مشهد در پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات
رونمایی از خدمات جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه
اعطای جایزه فاب نقره‌ای به پایگاه اشتراک دانش دانشگاه فردوسی مشهد
امکان خرید شارژ اینترنت مازاد بر سهمیه (VPN) از طریق پرتال پویا
شکل گیری کمیته راهبری MIS در دانشگاه فردوسی مشهد
كسب عنوان كارمند نمونه توسط خانم مهندس کشمیری
رونمايي از قالب جديد وب‌گاه اصلي دانشگاه
انتشار كتاب الكترونيكي «راهنماي استقرار زيرساخت ابري مبتني بر سامانه OpenStack»