مطالب

نمایش # 
فراخوان دعوت به همکاری با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد
دسترسی به پایگاه‌های استنادی از طریق سامانه پاد
پژوهش تقاضا محور و تجاري‌سازي فناوري، زيربناي توليد و اشتغال
خدمات نصب آنتی‌ویروس برای رایانه شخصی اعضای دانشگاه
انتصاب خانم مهندس قهرماني به عنوان مسوول اداره پشتيباني مركز فاوا
به‌روزرسانی و اعمال تغییرات در زیرسامانه شرکت اعضای هیات علمی در مجامع خارجی
طراحی و پیاده‌سازی مجدد زیرسامانه کارگزینی بازنشستگان
هشدار: نامه‌های الکترونیکی ناشناس و پیوست‌های آن را باز نکنید
انتخاب خانم مهندس جعفرخانی به‌عنوان کارمند منتخب مرکز فاوا
فراخوان دعوت به همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد
طراحی و پیاده‌سازی الکترونیکی فرایند مرخصی روزانه اعضای هیات علمی دانشگاه
طراحی و پیاده‌سازی الکترونیکی فرایند مرخصی روزانه اعضای هیات علمی دانشگاه
حذف قفل سخت‌افزاری (توکن) در سامانه‌های دانشگاه
حذف سرویس پروکسی (TVRO2) اینترنت دانشگاه
تغییر دامنه رایانامه کارکنان دانشگاه
تغییر دامنه رایانامه دانش‌آموختگان دانشگاه
انتشار محتوای آموزشی استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
اقدام‌های پیش‌گیرانه برای مقابله با باج‌افزار WannaCrypt
خدمات محاسبات سنگین مرکز فاوا در راستای تولید علم و ارتقای پژوهش دانشگاه
طراحی و پیاده‌سازی سامانه ‌ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه