تاریخ ایجاد
پژوهش تقاضا محور و تجاري‌سازي فناوري، زيربناي توليد و اشتغال 1396/09/19
خدمات نصب آنتی‌ویروس برای رایانه شخصی اعضای دانشگاه 1396/09/11
انتصاب خانم مهندس قهرماني به عنوان مسوول اداره پشتيباني مركز فاوا 1396/08/23
به‌روزرسانی و اعمال تغییرات در زیرسامانه شرکت اعضای هیات علمی در مجامع خارجی 1396/08/23
طراحی و پیاده‌سازی مجدد زیرسامانه کارگزینی بازنشستگان 1396/08/06
هشدار: نامه‌های الکترونیکی ناشناس و پیوست‌های آن را باز نکنید 1396/07/10
انتخاب خانم مهندس جعفرخانی به‌عنوان کارمند منتخب مرکز فاوا 1396/06/15
فراخوان دعوت به همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد 1396/05/08
طراحی و پیاده‌سازی الکترونیکی فرایند مرخصی روزانه اعضای هیات علمی دانشگاه 1396/04/10
طراحی و پیاده‌سازی الکترونیکی فرایند مرخصی روزانه اعضای هیات علمی دانشگاه 1396/04/10
حذف قفل سخت‌افزاری (توکن) در سامانه‌های دانشگاه 1396/03/27
حذف سرویس پروکسی (TVRO2) اینترنت دانشگاه 1396/03/24
تغییر دامنه رایانامه کارکنان دانشگاه 1396/03/22
تغییر دامنه رایانامه دانش‌آموختگان دانشگاه 1396/03/16
انتشار محتوای آموزشی استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد 1396/03/07
اقدام‌های پیش‌گیرانه برای مقابله با باج‌افزار WannaCrypt 1396/02/26
خدمات محاسبات سنگین مرکز فاوا در راستای تولید علم و ارتقای پژوهش دانشگاه 1396/02/25
طراحی و پیاده‌سازی سامانه ‌ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه 1396/02/10
تغییر روش اتصال به اینترنت کاربران دانشگاه 1396/02/03
سه نكته مهم در خصوص گزارش خطاي كاركردي سامانه‌هاي نرم افزاري و شبكه رايانه‌اي دانشگاه 1396/01/20