سامانه به منظور ثبت اطلاعات پرسنلی، تحصیل و شغلی کارمندان و اعضای هیات علمی در سیستم طراحی و پیاده‌سازی شده است. کارمندان و اعضای هیات علمی، باید اطلاعات پایه و شایستگی شغلی خود را در این صفحه وارد نمایند تا به تایید کارشناسان منابع انسانی برسد.

راهنمای پرتال پویا:pdf iconراهنمای سیستم سدف:pdf icon

attachment 1680