پیرو درخواست “ايجاد امكان ثبت حضور و غياب دانشجويان براي كارشناسان آموزشي دانشكده در خصوص كلاس هايي كه حضور و غياب آن ها توسط اساتيد ثبت نشده است”، اقدامات لازم صورت گرفته و هم اكنون اين امكان براي كارشناسان محترم آموزش دانشكده ها از طريق سامانه امور آموزشي دانشجويان در دانشكده ها در سدف، لبه عمليات درس و گزينه دروس ارايه شده  فراهم شده است. شرح تمامي مراحل در راهنماي پيوست درج شده است.

pdf icon