فرایند الکترونیکی کمک هزینه مهدکودک به منظور الکترونیکی‌ کردن محاسبه و پرداخت کمک هزینه مهدکودک کارکنان خانم دارای فرزند تا ۳ سال، طراحی و پیاده‌سازی شده است. این فرایند مراحل ثبت سیستمی درخواست تا درج در فیش حقوقی مشمولان را شامل می‌شود.

pdf icon