ایجادامکان تبدیل نامه های دبیرخانه مدیریت آموزشی به PDF همراه باا امضا و QRCode و ذخیره ساازی در پایگاه داده، ثبت فایل PDF در پرونده الکترونیکی دانشجو، امکان دریافت فایل توسط دانشجو در پورتال، امکان احراز هویت روی پویا.

از این پس دانشجو می تواند نامه های صادره خود را به صورت سيستمی دریافت نماید.

دریافت راهنما:pdf iconpdf icon