مطالب

راهنما و نحوه دريافت

مقدمه: به منظور شناخت راهكارهاي مناسب جهت توسعه نرم‌افزاري دانشگاه فردوسي مشهد، مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه با توجه به سيستم‌هاي نرم‌افزاري موجود و اولويت‌هاي پياده‌سازي اين سيستم‌ها و با هدف مكانيزه نمودن كامل فرآيندهاي دانشگاه اقدامات مفيدي را از سال 1378 شروع نمود.

يكي از فعاليت‌هاي اساسي كه در سال‌هاي اخير با توجه به پيشرفت فناوري اطلاعات از يك طرف و وضعيت نيروهاي موجود و آينده سيستم‌ها از سوي ديگر انجام شد انتخاب يك سكوي مناسب براي توسعه سيستم‌ها بود. اين سكو چيزي جز استفاده از سيستم‌هاي كد منبع باز نبود كه در اين راستا Linux به عنوان سيستم عامل و PHP به عنوان زبان برنامه‌نويسي و بانك اطلاعاتي MySql انتخاب شد.

امروزه سازمان‌هاي مختلفي در سطح كشور اقدام به تهيه نرم‌افزار مي‌نمايند گاه اين نرم‌افزارها پس از موفقيت كامل در استقرار، در سازمان‌هاي مشابه استفاده مي‌شوند. اگر سيستم‌هاي توليد شده به خوبي هدايت و مديريت شود در اغلب سازمان‌هاي دولتي قابل بهره‌برداري است و هم افزايي خوبي در تهيه سيستم‌ها اتفاق مي‌افتد. در همين راستا كليه توليدات نرم‌افزاري اين مركز به صورت كد منبع باز در اختيار ساير دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور قرار گرفته است. اميد است با تداوم اين حركت شاهد توسعه روزافزون اين روند باشيم.

معرفي اجمالي گوشه‌اي از سيستم‌هاي دانشگاه فردوسي (سدف)