1. اخبار
  2. اخبار ايجاد و ارتقاي سامانه ها و شبكه رايانه اي دانشگاه
  3. اخبار مربوط به Pm
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2018-07-30-08-54-41به اطلاع کاربران محترم دانشگاه می‌رساند:با توجه به مصوبه شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، برنامه تعميرات و نگهداري دوره‌اي(PM)  مركز فاوا، سه...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2018-06-30-07-51-47معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری، مرکز فاوا دانشگاه فردوسی مشهد را به عنوان «سازمان برتر در حوزه عرضه خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی در...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2018-06-23-04-35-08مرکز فاوای دانشگاه فردوسی مشهد جهت انجام پروژه‌های برون‌سپاری خود نیاز به کارشناسان متعهد دارد. دانلود فایل PDF دانلود فایل...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2018-06-09-14-11-57 دسترسی ساده و روان اعضای دانشگاه فردوسی مشهد به اینترنت، یکی از دغدغه‌ها و وظایف مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه است. نحوه دسترسی ابتدا باید...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-12-10-11-33-31مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوري به دانشجویان، دانش‌پژوهان، پژوهش‌گران، استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه و آرزوی...
۰۸/۰۵/۱۳۹۷, ۱۳:۲۴
2018-07-30-08-54-41به اطلاع کاربران محترم دانشگاه می‌رساند:با توجه به مصوبه شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، برنامه تعميرات و نگهداري دوره‌اي(PM)  مركز فاوا، سه...
۰۹/۰۴/۱۳۹۷, ۱۲:۲۱
2018-06-30-07-51-47معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری، مرکز فاوا دانشگاه فردوسی مشهد را به عنوان «سازمان برتر در حوزه عرضه خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی در...
۰۲/۰۴/۱۳۹۷, ۰۹:۰۵
2018-06-23-04-35-08مرکز فاوای دانشگاه فردوسی مشهد جهت انجام پروژه‌های برون‌سپاری خود نیاز به کارشناسان متعهد دارد. دانلود فایل PDF دانلود فایل...
۱۹/۰۳/۱۳۹۷, ۱۸:۴۱
2018-06-09-14-11-57 دسترسی ساده و روان اعضای دانشگاه فردوسی مشهد به اینترنت، یکی از دغدغه‌ها و وظایف مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه است. نحوه دسترسی ابتدا باید...
۱۹/۰۹/۱۳۹۶, ۱۵:۰۳
2017-12-10-11-33-31مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوري به دانشجویان، دانش‌پژوهان، پژوهش‌گران، استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه و آرزوی...