1. اخبار
  2. اخبار ايجاد و ارتقاي سامانه ها و شبكه رايانه اي دانشگاه
  3. اخبار مربوط به Pm
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2018-09-09-14-32-51فریم ورک مینیمال سدف جهت توسعه سامانه های تحت وب به صورت کد باز در گیت هاب منتشر شد. این فریم ورک شامل حداقل نیازمندیهای کد نویسی برای یکپارچگی ساختار کد...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
3با پيگيري‌هاي مديريت نشر دانشگاه فردوسي مشهد و همكاري مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد،  سيستم مديريت نشريات به نسخۀ «OJS3» به...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2018-06-30-07-51-47معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری، مرکز فاوا دانشگاه فردوسی مشهد را به عنوان «سازمان برتر در حوزه عرضه خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی در...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2018-06-23-04-35-08مرکز فاوای دانشگاه فردوسی مشهد جهت انجام پروژه‌های برون‌سپاری خود نیاز به کارشناسان متعهد دارد. دانلود فایل PDF دانلود فایل...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2018-06-09-14-11-57 دسترسی ساده و روان اعضای دانشگاه فردوسی مشهد به اینترنت، یکی از دغدغه‌ها و وظایف مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه است. نحوه دسترسی ابتدا باید...
۱۸/۰۶/۱۳۹۷, ۱۹:۰۲
2018-09-09-14-32-51فریم ورک مینیمال سدف جهت توسعه سامانه های تحت وب به صورت کد باز در گیت هاب منتشر شد. این فریم ورک شامل حداقل نیازمندیهای کد نویسی برای یکپارچگی ساختار کد...
۱۸/۰۶/۱۳۹۷, ۰۸:۱۹
3با پيگيري‌هاي مديريت نشر دانشگاه فردوسي مشهد و همكاري مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد،  سيستم مديريت نشريات به نسخۀ «OJS3» به...
۰۹/۰۴/۱۳۹۷, ۱۲:۲۱
2018-06-30-07-51-47معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری، مرکز فاوا دانشگاه فردوسی مشهد را به عنوان «سازمان برتر در حوزه عرضه خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی در...
۰۲/۰۴/۱۳۹۷, ۰۹:۰۵
2018-06-23-04-35-08مرکز فاوای دانشگاه فردوسی مشهد جهت انجام پروژه‌های برون‌سپاری خود نیاز به کارشناسان متعهد دارد. دانلود فایل PDF دانلود فایل...
۱۹/۰۳/۱۳۹۷, ۱۸:۴۱
2018-06-09-14-11-57 دسترسی ساده و روان اعضای دانشگاه فردوسی مشهد به اینترنت، یکی از دغدغه‌ها و وظایف مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه است. نحوه دسترسی ابتدا باید...