اخبار

2017-01-03-12-19-20رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه : ارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد محرمانه است برای پاسخ به سوال دانشجویان دانشگاه در خصوص محرمانه...
2016-12-26-09-47-19دكتر محسن كاهاني، استاد دانشكده مهندسي، رئيس مركز فاوا و مدير آزمايشگاه تخصصي آپا و فناوري وب دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان فناور برتر دانشگاه انتخاب...
2016-11-06-10-38-50دامنه رایانامه‌های دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به mail.um.ac.ir@ تغییر کرد.بنا بر مصوبه شوراي فاوا دانشگاه فردوسي مشهد و از تاريخ 9/8/1395 دامنه...
2016-11-05-04-29-29مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد جهت انجام پروژه‌های نرم‌افزاری و راهبری بانک‌های اطلاعاتی از متخصصان مهندسی کامپیوتر دعوت به همکاری...
2016-10-31-07-03-12نشست سیاست‌گذاری مناطق فاوا وزارت علوم، تحقیات و فناوری با حضور آقای دکتر معینی، مدیرکل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت عتف و دبیران مناطق 10 گانه فاوا...