در پی درگذشت پدر بزرگوار جناب آقای مهندس شکری رئيس اداره پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات مراسمی جهت عرض تسلیت به ایشان در محوطه مرکز فاوا با رعایت اصول بهداشتی برگزار گردید.

photo 2020 10 03 14 19 55

photo 2020 10 03 14 19 46

photo 2020 10 03 14 19 49

photo 2020 10 03 14 19 52پیام تسلیت